ÓVODA-NYITOGATÓ DÉLELŐTT

Várunk minden érdeklődőt és a leendő kis Ovisainkat egy vidám óvodai délelőttre!
HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
2024. ÁPRILIS 10-ÉN, SZERDÁN
10-12 ÓRÁIG
A HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁBA
ÓVODA-NYITOGATÓ DÉLELŐTTRE!

EZEN A NAPON A LEENDŐ ÓVODÁSOK ÉS SZÜLEIK
BETEKINTHETNEK MINDENNAPJAINKBA,
ISMERKEDHETNEK ÓVODÁNK ÉLETÉVEL.
LEHETŐSÉGÜK LESZ MEGNÉZNI, HOGY
MIVEL TÖLTIK ÓVODÁS ÉLETÜKET A GYERMEKEK,
ÉS BEKAPCSOLÓDHATNAK JÁTÉKAIKBA, TEVÉKENYSÉGEIKBE!
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

BEIRATKOZÁS: 2024. április  24-25. 7:00-17:00
 

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át, (2023. január 1-jétől a 200.564,-Ft-ot)

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza

Hatvani Varázskapu Óvoda

© 2022 - Minden jog fenntartva