Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18576487-1-10

Alapítvány bankszámlaszáma: 62100205-10002498

A Hatvan „Jókai úti Óvodáért” Alapítvány 1996-ban jött létre, melynek célja: A Hatvan Jókai úti Óvodában folyó nevelőmunka támogatása az alábbiak szerint:
  • az arra érdemes óvodapedagógusok nevelő – oktató munkát segítő szakmai továbbképzésének támogatása
  • a hátrányos helyzetű gyermekek óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése (pl. színházlátogatás, úszásoktatás, kirándulások, stb.)
  • az óvodai nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése
  • az óvoda egészségügyi feltételeinek és ellátásának javítása.
Törekszik arra, hogy az óvodáskorú gyermekek fizikai és mentális fejlődését elősegítse az alábbi közhasznú tevékenységek gyakorlásával:
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
  • szociális tevékenység
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kulturális tevékenység
Az alapítvány a megfogalmazott célkitűzések érdekében szociális, oktatási, nevelési és egészségügyi célokat kíván megvalósítani.

Hatvani Varázskapu Óvoda

© 2022 - Minden jog fenntartva